Intro til kajakkpolo

Kajakkpolo er en sport som kombinerer kajakk og ballspill. Hurtighet, styrke, teknikk og taktikk er sentrale egenskaper hos spillerne, og vil kunne gi en fordel i kamper. Generelt sett er sporten eksplosiv, våt og vanvittig morro! Det avholdes NC, NM, EM og VM i kajakkpolo og over 27 nasjoner er aktive innen sporten.

Konkurransen utføres ved at to lag med fem utøvere konkurrerer om å kaste vannpolo-ballen i en kurv (1 x 1,5 m) som henger to meter over vannet i endene banen. Banen som brukes i konkurranser er etter internasjonale mål på 35m X 23m bred, og det kan spilles både ute og i basseng. Lagene kan i tillegg stille med tre innbyttere, som kan rullere fortløpende. Spillet foregår som hovedregel i to runder på ti minutter, med tre minutters pause. Ballen er en vanlig vannpoloball, som kan kastes eller føres (ikke slås) med åren. Dommeren kan kreve en time-out i spilltiden, da skal tiden stoppes. Hvert angrep kan ikke vare i mere enn 60sek, går denne tiden ut tildeles motstanderen ballen. Denne regelen er lagt inn for å forhindre passivt spill. Kajakkpolo er en kontaktsport der det er tillat med en del kontakt. Ved overtredelser kan det deles ut 3 ulike typer kort:

Rødt kort: En spiller, trener eller lagleder blir sent av banen for resten av kampen, spilleren blir ikke erstattet
Gult kort: Spilleren blir sendt av banen i 2min, spilleren blir ikke erstattet. 2x gult gir rødt
Grønt kort: Advarsel til spiller. Ingen utvisning

Kajakk: Det benyttes tradisjonelt egne polokajakker, men elvekajakker er et alternativ. Kajakken kan ikke ha skarpe kanter eller utspring. Alle bolter og skruer på utsiden av kajakken bør være innfelt. Det er viktig at kajakken i minst mulig grad kan gjøre skade på med- og motspillere eller bassenget/ banen.

Kajakkåra kan maksimalt være 2,20 meter lang, og kan ikke ha noen skarpe kanter. Det er ikke tillatt å benytte padleårer som har metallforsterkinger på enden av bladene.

Hjelmen bør sitte godt på hodet og beskytte vitale deler av hodet. Med vitale deler av hodet menes tinning, regionen rundt ørene, pannen og bakhodet. Gitter for beskyttelse av ansiktet må være montert fast på hjelmen. Det er viktig at gitteret er laget av et sterkt materiale som metall eller hardplast, og at gitteret beskytter hele ansiktsregionen.

Padlesvest må benyttes for å beskytte overkroppen mot slag og støt. Vesten bør være minst 15 mm tykk, og kunne beskytte mot sammenstøt med motspilleres utstyr i løpet av en kamp.

Det er viktig å gi spillere som har gått rundt rom slik at de kan rulle opp, eventuelt ta seg ut av kajakken. Spillet er regulert av regler for kajakkpolo. Disse reglene setter blant annet opp begrensinger knyttet til taklinger av motspillere (takling med bruk av hender, åre og kajakken). Det henvises derfor til ICF POLO Commitee's regler for kajakkpolo.