TK Polo

Teknisk komite Polo skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Martin L. Hanssen NPF
Jonny Haugen  Larvik Pkl.
Peter Boros Trondheim KK
Elsa du Plessis Puddefjorden KK