TK Surfski

Teknisk komite Surfski skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Bente Solberg BSI
Kristian Hermansen Arendal KK
Sven N. Anderssen NPF
Bengt Adleler Risør Ro- og Padleklubb