Ungdomstilbud

NPF satser på aktive ungdommer i havkajakk. Det gjør vi ved å tilby kurs med mål om å utdanne Unge Padleledere, med fokus på lekbasert oppdagende læring. Kursene er tilrettelagt barn og ungdom. Ut ifra egne ambisjoner velger den enkelte selv hvor mange kurs hun ønsker å ta.

Våttkortstigen har etablert seg godt i klubbene, og er et fint hjelpemiddel på mange plan. De viktigste er utdanning og bevisstgjøring innen sikker padling.

På andre områder er utdanningsstigen motiverende for den enkelte padler, som i sin utvikling har klare målsettinger i trinnene å arbeide mot.

Samtidig er utdanningen samlende for fellesskapet og har til hensikt at deltakeren etter hvert settes i stand til å gi noe tilbake til felleskapet, enten det er som Aktivitetsleder, Turleder eller Veileder. På sikt gir dette gode miljøer for læring, utvikling og helse rundt i klubbene.


Opplæringsløpet

  • Grunnkurs UNG (16t)
  • Teknikkurs UNG (16t)
  • Aktivitetslederkurs UNG (16t)