UNGE Padlere i fremtiden

På lengre sikt er det et poeng at de unge lederne vi utdanner kan bli klubbressurser som aktivt holder treninger, kurs og samlinger - og på den måten sikrer videre aktivitet og rekruttering.

Unge deltakere og utøvere får motiverte unge ledere, men dette er kanskje spesielt motiverende for de unge lederne selv, som får økt ansvar og handlingsrom til å utvikle seg selv som padlere og ledere i klubben.

Tiltak
•Tilbud om egenferdighet og lederutdanning for unge padlere. Deltakerne får tilbud om tre kursmoduler som gir opplæring i padling og ledelse på vannet. Grunnkurs UNG, Teknikkurs UNG og Aktivitetslederkurs UNG.
•Samlinger, turer og trening ut fra klubbhuset.
•Tilby etterutdanningsmoduler for aktivitetsledere, turledere og veiledere som vil aktivisere barn og unge.

Samarbeid med og forankring i klubb

Intensjonen er at Unge Padleledere og aktiviteter på sikt kan kjøres lokalt og regionalt i samarbeid med lokale aktivitets- og veilederressurser. Derfor er det viktig på et tidlig tidspunkt å etablere godt samarbeid mellom NPF og klubbene. Regionssamarbeid mellom klubber anbefales.

Forbundet

Forbundet er behjelpelige med organisering av aktivitetene. Der det er behov kan forbundet i en startfase skaffe kursledere. Forbundet er også behjelpelig med klubbesøk eller regionsbesøk for sammen å utarbeide en gjennomføringsplan.

Klubbene

Klubbene får et tilbud om ungdomsaktiviteter som kan benyttes i rekrutteringsarbeid, trening, kurs og på tur.

Videreføring

Generelt er det fint om klubben har en plan for den videre barne-/ungdomsaktiviteten. Forbundet kan komme med råd og tips, samt veilederressurser der det er nødvendig. Men i utgangspunktet er det opp til klubben å finne ut av hvordan man best gjør det lokalt, og at aktiviteten forankres lokalt.

Hensikten med prosjektet er å få levende barne-/ungdomsmiljøer hvor vi arbeider for å spre aktivitetsglede, sunne holdninger og mestringsfølelse både for individet og fellesskapet.