De ulike kursene i NPF Våttkort

Her er en oversikt over alle kursene i Våttkort-stigen.

Kursene blir avholdt i regi av NPF, klubber og kommersielle aktører. NPF Videregåendekurs og NPF Veilederkurs er det bare NPF som holder.

Fra 1.1.2008 må en ta alle kurs i våttkortstigen i rekkefølge fra og med Grunnkurs. Anbefalt tidsperspektiv i våttkortstigen:

1.sesong: Introduksjonskurs/Grunnkurs/Teknikkurs

2.sesong: Aktivitetslederkurs

3.sesong: Videregåendekurs

4.sesong: Veilederkurs

Det presiseres at tidsperspektivet er veiledende. Det er opp til Veileder på hvert enkelt kurs å ta den endelige beslutningen på om deltakeren er kvalifisert.