Uttakskriterier

Her er uttakskriteriene for 2021:

- Uttakskriterier Senior og U23 

- Olympic Qualifier 

- Maraton