Veilederkurs Hav, hvordan oppleves det?

03.04.2024 07.35.34

Veilederkurset som startet i 2023 hadde siste kurshelg like før påske i år. Vi slo av en prat med noen av deltakerne om hvordan de opplevde kurset.

 

Tekst: Harald Rishovd
Foto: Kursdeltakere og kursholdere

NPF Veilederkurs Hav består av en e-læringsmodul og tre helger, og strekker seg over ett år. De to første helgene går over to dager og den siste over tre dager. Etter endt og bestått kurs skal deltakeren beherske planlegging og ledelse av padleaktivitet under krevende forutsetninger (5* farvann og forhold), og fylle veilederrollen som ressursperson og ambassadør, samt forstå veiledning som metode slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

Veilederkurset er det øverste steget på Våttkortstigen, og vi er stolte av det – og de som blir godkjente veiledere.

Vi stilte deltakerne på veilederkurset 2023/24 de tre samme spørsmålene, her er svarene fra fem av dem. Bildene er merket med fotografens navn.

  • Hvordan opplevde du kurset?
  • Var det noe du synes var spesielt bra?
  • Har du et godt tips til andre som vil prøve seg på Veilederkurs Hav?

Artikkelen fortsetter under bildet.

Veilederkurs Hav 2023-24

Hege Eian:
1) Jeg er veldig fornøyd med kurset. Har hatt et veldig lærerikt år hvor oppdagende læring har fått en større forståelse hos meg som leder og kursholder.

2) Instruktørene Ken og Thomas hadde et veldig bra samspill, samt at de utfylte hverandre med forskjellige tilnærminger og bakgrunn. Dette gav oss mere rom for læring.  I tillegg gav gruppen i seg selv et rom for læring.

3) Senk skuldrene og bli med på reisen.

Rune Birkeland:

1) Jeg har hatt en positiv opplevelse av kurset. Det var bygget opp på en fin måte med en god balanse mellom teori og praktiske økter. En merker at fokuset er mer på at dette er et lederkurs og ikke så mye fokus på padleferdigheter. Jeg har fått en helt ny forståelse for begrepet Oppdagende læring. Kursholderne har vært flinke til å utfylle hverandre og det har vært en positiv og støttende tone gjennom hele kurset. Vi har hatt det gøy både på og mellom samlingene. Det har vært veldig kjekt å treffe og bli bedre kjent med likesinnede padlere fra andre klubber og deler av landet.

2) Den dagen vi fikk i bølgebassenget til Redningsselskapet var veldig kjekk og lærerik. Det at vi fikk en samtale med tilbakemeldinger på egen status og hva som må jobbes mer med mellom samling 2 og 3 var veldig bra. Kanskje noe å tenke på å ha på slutten av hver samling slik at kursdeltagerne kan få en status og en pekepinn på hva de må holde fokus på til neste samling. E-opplæringen som ble holdt før kursstart og senere gjort tilgjengelige på nettsiden til NPF har vært til uvurderlig hjelp for min del. De er også veldig fine å bruke for å få en god forståelse av hva padleforbundet mener at vi som veiledere skal være.

3) Jeg vil si til de som vurderer dette, at det er ikke noe å grue seg til. Har du en del padle- og ledererfaring fra egen klubb, er dette noe du bare må hive deg på. Du vil få en mye bedre forståelse av hele kursstigen til NPF og hvordan en bør legge opp og holde alle kursene som inngår i denne. Så mitt gode tips er enkelt «Ikke nøl, hiv deg med på kurs».

Artikkelen fortsetter under bildet.

Veilederkurs Hav

Foto: Thomas Pindard / NPF

Trond Blumenfeld:
1) Vi har hatt et kurs der veiledere ville få frem det beste i oss. Vi fikk ha gode diskusjoner rundt teorien som er i pensum.

2) Positivitet til oppdagende læring. Her var det satt av tid til å trene på samtaler, rundt temaer vi trente på. Refleksjon er et viktig stikkord. Det å møte kursdeltagerne med en positiv innstiling.

3) Motivasjonen og treningsgrunnlaget må være på plass. Være sulten på et år med trening og godt kameratskap. Du får nye venner. Skaper samhold med resten av gruppen.

Lars Lyngnes:
1) Kurset setter fokus på padleferdigheter og lederegenskaper på en balansert måte. Vi har gjennomgått teori som understøtter filosofien til forbundet rundt oppdagende læring. Teorien er deretter bearbeidet gjennom diskusjoner og praktiske øvelser med deltagerne. Jeg har hatt godt utbytte av denne måten å jobbe på, og sitter igjen med en god opplevelse av kurset. Jeg opplevde at Thomas og Ken utfylte hverandre som instruktører. De er begge meget dyktige og bruker egne erfaringer gjennom hele kurset.

2) Progresjonen i kurset og tydelige krav i forhold til padleferdigheter. Fin gjeng med deltagere og dyktige instruktører. Flere nye fine bekjentskaper i miljøet.

3) Er ferdigheten fra Videregåendekurs Hav intakt, er det all grunn til å senke skuldrene og melde seg på Veilederkurs Hav.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Veilederkurs Hav

Foto: Trond Blumenfeld

Stian Anfinsen
1) Opplevde kurset som en positiv overraskelse. Med stor utvikling på spesielt den pedagogiske tilnærmingen til veiledning. Jeg opplevde videregåendekurset som for stor andel frustrasjon og lite dialog/refleksjon, og var en lang periode lite motivert til å gå videre i kursstigen.

2) Jeg synes diskusjonene og refleksjonene både blant oss deltakere og med veilederne var veldig bra og gav mye.

3) Det beste tipset er å bare hoppe i det. Jobbe med tekniske ferdigheter i forkant, og ta seg tid til å la ting synke inn underveis.

Har du lyst til å prøve deg? Les mer om Veilederkurs Hav her. 

Veilederkurs Hav

Foto: Trond Blumenfeld

Veilederkurs Hav

Foto: Lars Lyngnes

Veilederkurs Hav

Foto: Thomas Pindard / NPF

Tags: #Hav