Invitasjon aktivitetsledersamling para

22.08.2023 14.23.37

For første gang inviterer vi til en aktivitetsledersamling for aktivitetsledere og trenere som har tatt etterutdanning EtU Para (Tidligere EtU Ledelse funksjonshemmede) og EtU Psykisk helse.  

Innholdet i samlingen er valgt med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra kursdeltagere på EtU.  

  • Fredag kveld starter vi med å ønske velkommen, bli kjent og ellers ha det hyggelig sammen.  
  • Lørdag og søndag har vi lagt opp til flere temaer. Blant annet skal vi lære mer om ryggmargsskade, psykiske lidelser, padling med stomi og hvordan vi organiserer, rekrutterer og tilrettelegger i klubb.  

Det vil bli utveksling av erfaringer og kunnskap, praktisk testing av utstyr, padling med parautøvere og eksterne foredragsholdere. 

Gurvika ligger fint til ved sjøen så det blir padling begge dagene. En dag med testing av kajakker og utstyr for tilrettelegging og en dag med tur. Vi bor i hytter eller telt (hvis noen ønsker det) på Gurvika Feriesenter i Nevlunghavn. Dette er et feriested for personer med funksjonsnedsettelser, og er godt tilrettelagt for rullestol.  

https://gurvika.no/ 

Samlingen er gratis, man betaler bare for maten og reisen. Klubbene anbefales å dekke reiseutgifter for medlemmer som deltar på samlingen. 

Dato: 15. - 17. september 2023 

Info: martin@padleforbundet.no eller gry@padleforbundet.no

Påmelding via våttkortsiden. 

https://xn--vttkort-exa.no/Event/11539 

Tags: #Hav , #Funksjonshemmede , #Generelt