Grunnkurs Elv

Grunnkurs elv

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Innhold

NB! Her følger alle punktene som inngår i Grunnkurset. Grunnkurset kan som nevnt benyttes i første økt av Nybegynnerkurset, men det er viktig at punktene får en grundigere gjennomgang og at det drilles der det er naturlig i løpet av Grunnkurset.

Kunnskap om utstyret:

 • kajakken. Fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte.
 • spruttrekket. Hva og hvorfor.
 • åra. Grep og vridning.
 • flytevest. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som finnes.
 • hjelm. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som finnes.
 • øvrig bekledning. Det må opplyses om bekledning i forhold til beskyttelse ved svømming i elv og i forhold til hypotermi.
 • line. Det må opplyses om hva man benytter line til og hvilke typer som finnes.

Padleteknikk:

 • sittestilling.
 • fremdriftstak.
 • sveipetak.
 • padle bakover.
 • lave støttetak.
 • kante båten, og beherske forskjellige tak med båten på kant.
 • inn og ut av bakevjer.
 • traversering.
 • endring av retning i elva.

Sikkerhet:

 • utgang av kantret kajakk.
 • kameratredning i elv.
 • praktisk bruk av line.
 • svømming i elv.
 • synfaring av elv før egen padling.
 • bruk av, og krav til personlig utstyr i forhold til sikkerhetsutsyr som skal finnes i gruppa.

Teori:

 • Elvelære. Teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.
 • Tegn og signaler.

Deltakerne skal ha kunnskap om:

 • Hvorfor og hvordan det organiseres i grupper.
 • Videre kurs og utdanning innenfor NPF.

Krav til deltakelse

Gjennomgått introkurs dersom dette ikke er en del av Grunnkurset.

Varighet

Minimum 16 timer.

Organisering

Det er opp til kurs arrangør hvordan kurset avholdes. Det kan enten avholdes over 2 dager på rad, eller det kan kjøres over flere kvelder. Andre modeller godtas også så lenge timeantallet og innholdet opprettholdes.

Evaluering

Det foretas ingen evaluering.

Kurs

arrangør

 

Kurslærer

Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi

Klubbene setter kursavgift.

Kommentar

Det anbefales at det legges opp til å legge Introduksjonskurset inn i Grunnkurset. Dette for å sikre at deltakerne "henger med" fra første stund. For noen er det en stor overgang å være ute med fullt utstyr fra å være inne eller på flattvann.