Teknikk-kurs Elv

Teknikkurs elv

Hovedmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Innhold

-sittestilling.

-fremdriftstak.

-sveipetak.

-padle bakover.

-lave støttetak.

-hengetak (sculling).

-hengetak (sving).

-kanting av båten i elva.

-inn og ut av bakevjer.

-traversering.

-endring av retning i elva.

-Elvelære. Litt teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.

Krav til deltakelse

Padlet minimum en sesong
Beherekse rulla i elv
Sikkerhetskurs

Varighet

16 timer.

Organisering

Kurset går over en helg.

Evaluering

 

Kurs-

arrangør

TKE - NPF

Kurslærer

Veiledere godkjent av NPF.

Økonomi

-

Kommentar

Kurset er lagt opp slik at alle deltakerne får utbytte av å være der. Når det jobbes med kapasitetsanalysen er nettopp individets behov i fokus. Mesteparten av tiden går med til praktisk trening.