Trener 1 Flattvann

Mål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikk, regler, taktikk og god sikkerhetstenkning. Etter endt aktivitetslederkurs kan deltakeren planlegge og gjennomføre introduksjonskurs, grunnkurs og lede klubbturer og treninger i kjent farvann.

Innhold

 • Om klubben, NPF og utdanningssystemet
 • Undervisningsmetoder
 • Organisering
 • Tilrettelegging for padlere med spesielle behov
 • Treningslære
 • Leker/aktiviteter
 • Feilretting
 • Generell nedkjøling
  • Grunnleggende kunnskap om forebygging, symptomer og tiltak
 • Sikkerhet og førstehjelp
 • Teknikk til konkurranse 
 • Gruppeledelse på vannet

Gjennomføring

 • Organisering og ledelse er i fokus
 • Kurset kan tilrettelegges for deltakere med spesielle behov
 • Skade-/ulykkesforebygging lederegenskaper
 • Evne til å skape aktivitet er i fokus

Krav til deltakelse

 • NPF Grunnkurs 2 Flattvann
 • Alder: 16år

Varighet

 • 18 timer + 45t praksis

Evaluering

 • Bestått

Kurslærer

 • Trener II

Økonomi

 • Arrangør fastsetter kursavgift

E-læringsmodul