Trener II Flattvann

Hovedmål:
Trener 2-kurset har som mål å gi deltakeren et godt grunnlag for sitt arbeide som klubbtrener. Deltakerne skal etter endt kurs ha kunnskap om grunnleggende fysiologi, ulike treningsformer, treningsplanlegging og teknikk og ut i fra dette kunne lage treningsopplegg på klubbnivå.

Delmål:
1. Treningslære
 Utholdenhetstrening
 Aerobe/anarobe treningsformer
 Styrketrening
 Hurtighetstrening
 Teknikktrening
2. Treningsplanlegging
3. Formtoppning
4. Basistrening

Krav til deltakelse: Gjennomført NPFs Trener-2 kurs
Varighet: Ca 30 timer + praksis
Organisering: Kurset er delt inn i 2 moduler, dvs 2 kurshelger, samt praksis hjemme i klubben mellom kurshelgene
Evaluering: Evaluering av skriftlig oppgave
Praksis hjemme i klubben på grunnlag av oppgaver
Kurs-arrangør: NPF
Kurslærer: Trener-2, samt innleide instruktører
Økonomi: Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar: