Videregåendekurs Hav

Videregåendekurs Hav

Hovedmål

Deltakeren skal etter endt og bestått kurs beherske og forstå teknikk i krevende forhold opp til 4* farvann og forhold. Etter endt kurs behersker deltakeren å være et selvstendig medlem av en gruppe på utsatte og eksponerte turer.

Deltakeren har god kunnskap om tekniske ferdigheter og kan planlegge, gjennomføre og vurdere NPF Teknikkurs Hav.

Deltakeren skal kunne være en utviklende ressursperson i klubb.

Delmål

Deltakerne må mestre kompetansemål og ferdigheter fra aktivitetslederkurs, og må være komfortable i 3* farvann og forhold før man starter på videregåendekurs. Deltakeren må ha overskudd av kapasitet i disse forholdene.  Det er progresjon i kurset mot at deltakeren skal beherske å padle i 4* farvann og forhold. Følgende momenter er sentrale i læringsprosessen:

Turplanlegging og friluftsliv
Deltakeren skal beherske å planlegge en tur og gjennomføre den i opptil 4* farvann og forhold. Deltakeren skal kunne utforme og bruke A-plan, B-plan og kriseplan. Risiko, nødvendig utstyr og nødvendige sikkerhetsprosedyrer skal kunne vurderes, forstås og formidles. Herunder pakking av havkajakk for overnattingstur og rutiner i leir og prinsipper for sporløs ferdsel etter allemannsretten.

Tekniske ferdigheter
Deltakeren skal beherske og forstå padleteknikk og redningsteknikk i 4* forhold med fullastet kajakk. Herunder redninger, fremdriftstak, rulle og manøvrering. Teknikkene skal være funksjonelle og effektive.

Deltakeren skal beherske teknikker og forstå hvordan ulike teknikker påvirker kajakken og påvirkes av forhold i havet. Deltakeren skal kunne analysere og anvende passende teknikker. Deltakeren skal ha ferdigheter til å kunne fremstå som et godt øvingsbilde på teknikkurs.

Gruppedynamikk
Deltakeren skal forstå hvordan gruppeprosesser utvikler seg og forstå egen rolle i gruppa. Deltakeren skal forstå hvordan gruppedynamikk påvirker andres og egne handlinger og hvordan samarbeide for å lage en konstruktiv gruppeprosess.

Deltakeren skal forstå ulike former for ledelse og samarbeid og når det er hensiktsmessig å anvende de ulike. Dette innebærer eksempelvis situasjonsbestemt ledelse og kunne innta alle roller i en gruppe.

Navigasjon
Deltakeren skal beherske grunnleggende navigasjon som er hensiktsmessig i havkajakk og nødvendig sjømannskap. Herunder beregnet kurs og distanse over tid og kunne følge denne. Deltakeren skal bruke og forstå kart og kartsymboler. Kompassbruk og navigasjon i mørke skal utføres.

Teknikkurs
Deltakeren skal forstå hvordan legge opp et Teknikkurs Hav og forstå hvordan man legger opp til en god innlæringsprosess. Dette innebærer å kunne anvende oppdagende læring, Hel-Del metode og andre metoder.

Deltakeren skal kunne organisere aktivitet og trening i klubb i lett krevende forhold.

Deltakeren skal fremstå som en god rollemodell og fremme padleglede etter padleforbundets verdier.

Krav til deltakelse

Aktivitetslederkurs hav.

Deltagerne må mestre kompetansemål og ferdigheter fra aktivitetslederkurs, og må være komfortable i, og kunne ferdes med overskudd av kapasitet i 3* farvann og forhold før man starter på videregåendekurs.

Første helg gjøres en avsjekk om hvorvidt deltagernes ferdigheter er tilfredsstillende. Kurset går på 3* - 4 * farvann og forhold. Deler av kurset går i kaldt vær og i mørke.

For å delta på dette kurset må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Padleforbund.       

Varighet

3 x 16 t over tre helger. Oppmøte fredag kveld må påregnes.

Organisering

I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 75 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger. Mer informasjon om gjennomføring av praksis kommer på kurset.

Evaluering

Veileder foretar i samspill med deltakeren løpende oppfølging og evaluering av deltakeren under kurset. Første helg gjøres en avsjekk fra veileder om hvorvidt deltagernes ferdigheter er tilfredsstillende.

Kompetansemålene er likestilt. Det tekniske ferdighetsnivået og personlig egnethet skal oppfylle kravene. 

Kurs-arrangør

NPF

Kurslærer

Veileder oppnevnt av NPF

Økonomi

Kommentar