Videregåendekurs Hav

Videregåendekurs Hav

Hovedmål

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer. Samt planlegge og avholde NPF Teknikkurs Hav.

Delmål

Deltakeren må mestre 3 stjernes farvann teknisk og sikkerhetsmessig før første helg. Det er en progresjon i kurset mot at deltakeren skal lære å padle i 4 stjerners farvann. Følgende momenter er sentrale i læringsprosessen:

· Planlegging: hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan. Risiko, utstyr etc.

· Pakking av havkajakken for overnattingstur.

· Leirplassen, rutiner i leir.

· Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 4 stjerners forhold med fullastet kajakk.

· Gruppedynamikk: ulike roller og rollefordeling i gruppa.

· Navigasjon: bruk av kart og kompass.

· Sjømannskap: ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap.

· Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel

· Planlegge og avholde Teknikkurs Hav

Krav til deltakelse

Aktivitetslederkurs hav.

Deltagerne må mestre kompetansemål og ferdigheter fra aktivtetslederkurs, og må være komfortable i, og kunne ferdes med overskudd av kapasitet i 3* farvann og forhold før man starter på videregåenderkurs.

Første helg gjøres en avsjekk om hvorvidt deltagernes ferdigheter er tilfredstillende. Kurset går på 3* - 4 * farvann og forhold. Deler av kurset går i kaldt vær og i mørke.

For å delta på dette kurset må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Padleforbund.    

Varighet

6 dager over tre helger.

Organisering

 
I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 75 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger. Mer informasjon om gjennomføring av praksis kommer på kurset.

Evaluering

Veileder foretar i samspill med deltakeren løpende oppfølging og evaluering av deltakeren under kurset.

Kurs-arrangør

NPF

Kurslærer

Veileder oppnevnt av TKH, NPF

Økonomi

Kommentar