Aktivitetslederkurs Kano

Aktivitetslederkurs Kano

Hovedmål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker, samt å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan deltakeren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt turer på skjermede innsjøer og lett strømmende elv.

Innhold

Momenter:

 • Om NPF og utdanningssystemet.
 • Generell instruksjonsmetodikk.
 • Undervisningsmetoder.
 • Situasjonsbestemt læring
 • Turplanlegging
 • Organisering.
 • Treningslære.
 • Leker/ aktiviteter.
 • Feilretting.
 • Sikkerhet.
 • Hypotermi.: Grunnleggende kunnskap om symptomer og tiltak.
 • Førstehjelp: Grunnleggende førstehjelpskunnskaper
 • Friluftsliv.

Padleaktiviteten foregår dels på flattvann, dels i strømmende vann grad I-II. Kurset fokuserer på ledelse, organisering og instruering.

Krav til deltakelse

 • Grunnkurs
 • Teknikkurs
 • Sikkerhetskurs

Varighet

16 timer.

Organisering

Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Evaluering

Bestått. Tilfredsstille kravene til og forståelse av instruksjon og ledelse.

Kurs-arrangør

Klubber, skoler, folkehøyskoler og andre.

Kurslærer

Instruktører godkjent av NPF.

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar

Ledelse, organisering og instruering er i fokus. Teknikktrening er IKKE i fokus. Kurset forutsetter at deltaker kan utføre grunnleggende kanoteknikk, samt utvise forståelse for de kravene som stilles til gode tekniske ferdigheter i kano.