Teknikkurs Kano

Teknikkurs kano

Hovedmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser. Dette er et egenferdighetskurs.

Innhold

1. Generelle tekniske momenter:

 • Sikkerhet: svømming, vading, bruk av kasteline, redning av svømmer og utstyr.
 • Synfaring og vurdering av risikomomenter
 • Formasjoner i elva
 • Padling i elv: Oppstrøms og nedstrøms, inn- og ut av bakevjer, traversering/ ferging.
 • Kanting av kanoen og vektfordeling
 • Dobbel kano og solokano.


2. Grunntak:

 • Fremdriftstak
 • Sveipetak halvt/helt, for- og baklengs.
 • Bakovertak
 • Sidetrekk
 • Sculling for sidetrek/ skyv
 • Åtte talls tak
 • Hengtak
 • Støttetak: høyt og lavt
 • Sculling for støtte

3. Kombinasjonstak:

 • J-tak
 • Fremdriftstak med brekk
 • C-tak
 • Krysstak: manøvrering og fremdrift
 • Tak med tilbakeføring av åre under vann

Padleaktiviteten foregår dels på flattvann, dels i strømmende vann grad I-II.

Krav til deltakelse

Grunnkurs og sikkerhetskurs.

Varighet

16 timer.

Organisering

Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Evaluering

Gjennomført. Deltaker får en gjennomgang av grunnleggende kanoteknikk, samt de kravene som stilles til gode tekniske ferdigheter i kano.

Kurs-arrangør

Klubber, skoler, folkehøyskoler og andre.

Kurslærer

Veiledere godkjent av NPF.

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar

Teknikkurset kan gjennomføres før sikkerhetskurset dersom deltakeren behersker grunnleggende sikkerhetsteknikk.