Grunnkurs Livredning

Formål

 Planlegge, gjennomføre og evaluere trygg ferdsel i, på og ved vann. Deltakeren introduseres for selvberging og livredning.  

 Etter endt kurs har deltakeren gjennom praktiske øvelser lært å bruke redningsline, livbøye, flytemidler, samt farkoster som kajakk og kano som kan være aktuelle å bruke innen livredning. 

 Deltakeren skal gjennomføre søk etter savnet person i vannet samt gjennomføre hjerte-lungeredning (HLR). 

 Kompetansemål

 Vannøvelser:

 • Bobbing 
 • Svømme 20 meter på mage og rygg i kaldt vann med flytemiddel 
 • Svømme med klær
 • Øve på å hoppe fra egnet sted f.eks brygge, berg eller fjell 
 • Kontrollere pusten og puste effektivt
 • Flyte og orientere seg i vann – rulle fra rygg til mage på en kontrollert måte
 • Øve seg på å komme opp fra vannet på en trygg måte – (strand, brygge, ulendt terreng).
 • Ilandføre person med forlenget arm 
 • Gjennomføre søk og hente opp gjenstand fra bunn (ca 1,5- 2 meter)
 • Utføre redning med redningsline, redningsbøye eller annen forlenget arm 

 Andre øvelser:

 • Kunne riktig bruk av redningsvest og flytevest
 • Øve ulike redningsteknikker tilpasset aktuelt miljø. For eksempel:
  • Surf
  • Sand
  • Fjell 
  • Brygge 
  • Bølger 
  • Vind 
  • Strøm
 • Kunne gjennomføre svømming/ bading med sporløs ferdsel 
 • Undersøke bunnforhold/ omgivelser og finne egnet sted for vannaktivitet 
 • Kunne vurdere risiko ved vannaktiviteter ute, og reflektere over dette.
 • Gjenkjenne en person som er i ferd med å drukne
 • Grunnleggende førstehjelp
  • Utføre hjerte-lungeredning etter gjeldende retningslinjer
  • Rygg og nakkeskader
  • Kutt / sår / brudd
  • Generell nedkjøling og hypotermi

Krav til deltakelse

 Fysisk skikket til å være i vannet. Ellers ingen. 

Varighet

 16 timer.

Organisering

 Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. Opplæringen kan foregå i stille vann

 

 Pedagogisk personale og andre relevante yrkesgrupper må kjenne til og gjøre rede for Rundskriv 1- 2008 (Utdanningsdirektoratet)

 

Evaluering

 Gjennomført

Kurs-arrangør

 Universiteter og høgskoler/ NPF/Klubbene

Kurslærer

 Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi

 Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar

 Vannglede er i fokus. Teknikkene vises og læres på en kvalitativt pedagogisk måte som gjør deltakeren i stand til å mestre og finne glede gjennom bruk av vann som metode. 

 Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.