Grunnkurs Polo

Grunnkurs polo

Hovedmål

Deltageren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltageren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltageren kjent med enkel sikkerhets rutiner og polo regler, samt effektiv manøvere kajakken og ball kontroll.

Delmål

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv fremoverpadling og stopp
 • Bakoverpadling og stopp
 • Sideveis forflytning av kajakken
 • Lavt støttetak
 • Sving (sveipetak, styretak)
 • I landstigning
 • Redningsteknikker (selv/kameratredning)
 • Grunnlegende rulleteknikk
 • Skadeforebygging
 • Innføring i polo utstyr
 • Enkle polo regler og strategi
 • Ball kontroll (plukk opp, kast, ta imot med hånd)

Krav til deltakelse

Ingen

Varighet

16 timer

Organisering

Helg eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering

Gjennomført

Kurs-arrangør

NPF/klubbene/ kommersielle aktører

Kurslærer

Aktivitetsledere og trener

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar