Teknikkurs Polo

Teknikkurs polo

Hovedmål

Deltageren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til padle teknikk og ball fredigheter. Etter endt kurs kan deltageren utføre god padleteknikk og ball kontroll i trening og kamp.

Delmål

HÅNDTERING AV KAJAKKEN

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken

FREMDRIFTSTAK

 • Effektiv framdriftstak rolig og sprint
 • Bakoverpadling

SIDEVEIS FORFLYTNING

 • Sideveis forflytning med og uten fremdrift

STYRETAK

 • Forward and revers sweep stroke
 • Bow rudder
 • Flat turn og stern turn

STØTTETAK

 • Lav støtte tak
 • Kantring av kajakken

REDNINGSTEKNIKK

 • Eskimo redning
 • Rulle teknikk med og uten åre

BALL- OG BÅTFERDIGHETER

 • Plukk opp, sentre, skudd, ta imot
 • Drible ballen
 • Året (ta imot, blokkere, flik)
 • Takling og kontroll av baugen/aktor
 • Besittelse av ballen

TAKTIKK

 • Vis to forsvarstaktikker
 • Vis to angrepstaktikker

Krav til deltakelse

Grunnkurs

Varighet

16 timer

Organisering

Helg eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering

Vise mestring av de respektive krav i delmålet. Aktiv deltagelse i trening og kamp.

Kurs-arrangør

NPF/klubbene/ kommersielle aktører

Kurslærer

Aktivitetsledere og trener

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar

Teknikk og spilleferdigheter er i fokus.