Trener 1 Polo

Trener 1 polo

Hovedmål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker, regler og taktikk samt lede grupper på vannet. Etter endt Trener 1 kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjonskurs, grunnkurs, samt klubbtreninger.

Delmål

Teorimomenter:

 • Om NPF og utdanningssystemet.
 • Undervisningsmetoder.
 • Organisering.
 • Taktikk.
 • Treningslære.
 • Leker/aktiviteter.
 • Feilretting.
 • HMS - Grunnleggende kunnskap.

Krav til deltakelse

 • Grunnkurs
 • Teknikkurs
 • Dommerkurs

Varighet

16 timer

Organisering

Helg eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering

Tilfredsstille kravene til teknikk og pedagogisk ledelse. Viser til erfaringer.

Kurs-arrangør

NPF/klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer

Trener godkjent av NPF

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar

Organisering og ledelse er i fokus. Oppgavene er vide nok til at deltakeren får utfordringer i forhold til dette. Kurset kan tilrettelegges for deltakere med spesielle behov. Etter endt kurs må kursdeltager hospitere på ett NPF Grunnkurs før egne kurs kan holdes.