Trenerkurs Polo

Trenerkurs polo

Hovedmål

Deltageren er i stand til å analysere, reflektere å benytte praksis og teori som er relevant for optimal presentasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere og aktivitetsledere.

Delmål

Teorimomenter

 • Pensum som flatvanns trenerkurs 1.

Innehold:

Trener 1-kurset er på totalt 60 timer og består av følgende deler:

1. Modul A: Aktivitetsleder kurs 16 timer

2. Modul B 18 timer

3. Modul C 16 timer

4. Praksis 13 timer

1. Aktivitetslederkurs.

2. Modul B

Modul B består av følgende moment:

 1. Treningsplanlegging/kjenn din idrett og dine utøvere
 2. Elementær fysiologi
 3. Basistrening
 4. Treningslære
 • Utholdenhetstrening
 • Aerobisk/anarobisk trening
 • Styrketrening
 • Hurtighetstrening
 • Teknikktrening
 • Praktiske konsekvenser for trening i ulike årstider

3. Modul C

Modul C består av følgende moment:

1. Styrketrening/Praktiske øvelser

2. Programplanlegging

3. Testing/evaluering

4. Justeringer underveis

5. Metoder i instruksjon

6. Teknikktrening/video

4. Praksis

Kursdeltagere skal gjennomføre en trenerpraksis enten i klubbene sine eller kan være medhjelper på forbundsarrangement som f.eks landslagsamling, ungdomssamling

Innholdet på Modul B og C kan variere litt ved de ulike kurstilfellene.

Praktiske øvelser

Krav til deltakelse

 • Grunnkurs
 • Teknikkurs
 • Dommerkurs
 • Livrednings/førstehjelpskurs
 • Leder/assisterer klubbtrening
 • Aktivitetslederkurs

Varighet

Organisering

Helg eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering

Tilfredsstille kravene til teknikk og pedagogiskledelse. Viser til erfaringer.

Kurs-arrangør

NPF/klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer

Trener godkjent av NPF

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar

Organisering og ledelse i fokus