Grunnkurs Surfski

 

Hovedmål

Deltageren introduseres til surfskien og utstyret. Etter endt kurs har deltageren gjennom praktisk øvelse lært å bruke surfski, åre, sikkerhetsline og vest.

I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og grunnleggende treningsmetoder for å øke kapasitet og utvikle god teknikk.

Kurset skal motivere til videre opplæring.

Innhold

 
 • Om klubben, padleforbundet og Våttkortstigen
 • Innføring i utstyr
 • Transportere, løfte og bære kajakk og utstyr
 • Ilandstigning og entring fra/til relevante plasser
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Grunnleggende padleteknikk (framdriftsteknikk og støttetak)
 • Grunnleggende treningsmetoder (økt fart over strekning el på tid)
 • Sikkerhet
  • Generelt om sikkerhet
  • Redningsteknikker (komme seg opp i kajakken på egenhånd og kameratredning)
 • Ferdselsregler
  • Litt om annen trafikk eller andre momenter som spiller inn lokalt for padleren
  • Vite noe om verdien av å padle i grupper

Krav til deltakelse

 Ingen

Varighet

16 timer

Organisering

 • Praktisk med padling i fokus.
 • Kursleder vurderer ut ifra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets mål og komme igjennom innholdet
 • Trening gjennom flere mindre moduler i forbindelse med klubbtrening, for eksempel økter på inntil 2 timer

Evaluering

Gjennomført

Kurs-arrangør

 

Kurslærer

Trener 1

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar

Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel manøvring av kajakken og trivsel er i fokus.