Teknikkurs Surfski

 

Hovedmål

 Deltageren får en praktisk gjennomgang av grenens ferdigheter både mht teknikk, taktikk, sikkerhet og treningsmetoder.

Innhold

 
 • Om klubben, padleforbundet og Våttkortstigen
 • Padleteknikk
  • Fremdriftsteknikk
  • Medvindsteknikk
  • Støttetak i surf
 • Treningsmetoder
 • Sikkerhet
  • Redningsteknikker i bølger
  • Vurdering mht farvann, forhold og egen kapasitet.
  • Utstyr

Krav til deltakelse

 Grunnkurs surfski

Varighet

 16 timer

Organisering

 

 • Teknikk, treningsmetoder, taktikk og sikkerhet er i fokus.
 • Trening gjennom flere mindre moduler i forbindelse med klubbtrening.

Evaluering

 Gjennomført

Kurs-arrangør

 

Kurslærer

 Trener 2

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar