Trener 1 Surfski

Under utvikling

Hovedmål

Gi trenere en innføring i grunnprinsipper for padleteknikk for barn og voksne nybegynnere. Deltakeren lærer å lære bort padleteknikk, regler, taktikk og god sikkerhetstenkning.
Etter endt Trener 1 kurs kan deltakeren planlegge og gjennomføre introduksjonskurs, grunnkurs og lede klubbturer (DW) og treninger i kjent farvann.

Innhold

 • Om klubben, NPF og utdanningssystemet
 • Undervisningsmetoder
 • Organisering
 • Tilrettelegging for padlere med spesielle behov
 • Treningslære
 • Leker/aktiviteter
 • Feilretting
 • Generell nedkjøling

Grunnleggende kunnskap om forebygging, symptomer og tiltak

 • Sikkerhet og førstehjelp
 • Teknikk til trening og konkurranse 
 • 3 stjerner
 • Gruppeledelse på vannet
 

Krav til deltakelse

 • Grunnkurs 1 og Grunnkurs 2 Surfski
 • Komfortabel med egenredning i opptil 3 stjerners forhold

Varighet

 16 timer (helgekurs eller på trening gjennom flere mindre moduler i forbindelse med klubbtrening) + 45 t praksis

Gjennomføring

 • Organisering og ledelse er i fokus.
 • Kurset kan tilrettelegges for deltakere med spesielle behov.
 • Skade-/ulykkesforebygging.
 • Evne til å skape aktivitet, motivere og tilrettelegge for trygge rammer og godt læringsmiljø er i fokus

Evaluering

 Bestått

Kurs-arrangør

 Klubbene

Kurslærer

Trener 3

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar